25metres Coated Green Zinc Core Binding Wire (1.4/2.0g)